Jak poznać przyszłe potrzeby klienta

Dwudniowe warsztaty foresightowe, które uczą metody odkrywania przyszłych trendów technologicznych oraz użytkowych z wykorzystaniem naukowej metody Prognozowania ewolucyjnego.

Wojciech Przychodzeń will be your trainer

Korzyści

Poznasz naukową metodykę tworzenia prognoz oraz narzędzia z pomocą których tworzy się scenariusze rozwoju rynków
Stworzysz własne scenariusze rozwoju rynku czy produktu

Kto najbardziej skorzysta

Dyrektorzy NPD oraz R&D 

Metodyka pozwala stworzyć scenariusze rozwoju rynków, produktów czy technologii, dzięki czemu łatwiej zbudować agendę badawczą, czy roadmapę produktów. 

Product Managerowie

Metodyka opiera się na odkrywaniu przyszłych, jeszcze nie zdiagnozowanych potrzeb, dlatego  jest doskonałym narzędziem wspierającym projektowanie innowacyjnych funkcjonalności produktów.  

Wyższa kadra zarządzająca

Tworzenie scenariuszy rozwoju rynków jest doskonałym narzędziem wspierającym planowanie strategiczne. Metodyka pozwala zdiagnozować główne trendy, dzięki czemu wskazuje najbardziej obiecujące kierunki rozwojowe.

Szkolenia zamknięte

Zamów dedykowaną sesję szkoleniową dla Twojej organizacji

Agenda dzień 1

Wprowadzenie do metodyki 

Poznasz koncepcje ewolucji systemów oraz proces tworzenia scenariuszy ewolucyjnych

Budowanie modelu

Tworzenie modelu analizowanego systemu (rynku, organizacji, produktu lub technologii) z wykorzystaniem diagramu RelEvent

Szkolenia zamknięte

Zamów dedykowaną sesję szkoleniową dla Twojej organizacji

  • Wprowadzenie do metodyki

Poznasz koncepcje ewolucji systemów oraz proces tworzenia scenariuszy ewolucyjnych

  • Budowanie modelu

Tworzenie modelu analizowanego systemu (rynku, organizacji, produktu lub technologii) z wykorzystaniem diagramu RelEvent

Agenda dzień 2

Tworzenie scenariuszy

Zastosowanie Szablonów Ewolucyjnych do odkrywania przyszłych potrzeb i tworzenia scenariuszy rozwoju rynków i produktów

Analiza wyników

Jak analizować i stosować scenariusze ewolucyjne

Podsumowanie szkolenia

Czas na pytania i wnioski

  • Tworzenie sceanriuszy

In this section you will learn how to align NPD Function with company’s strategy, how to analyze technology trends and competition and choose Product

  • Analiza wyników

Jak analizować i stosować scenariusze ewolucyjne

  • Podsumowanie szkolenia

Czas na pytania i wnioski

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu