Rozwiązywanie złożonych problemów

Trzydniowe szkolenie rozwiązywania trudnych problemów technicznych z wykorzystaniem metod analizy systemowej TRIZ oraz GTI.  Dzięki tym narzędziom możliwe staje się rozwiązanie pozornie nierozwiązywalnych problemów, które są niczym innym niż powiązaniem problemów elementarnych. Obowiązkowa pozycja dla inżynierów oraz managerów R&D.

Wojciech Przychodzeń will be your trainer

Korzyści

Poznasz systemowe podejście do rozwiązywania problemów
Poznasz i przećwiczysz narzędzia rozwiązywania problemów

Kto najbardziej skorzysta

Managerowie R&D

W rozwoju produktów często trafia się na sprzeczności – największa wartość użytkowa leży właśnie tam gdzie udaje się rozwiązać takie techniczne sprzeczności. Szkolenie daje gotową metodologię i narzędzia systemowej analizy i rozwiązywania problemów. 

Inżynierowie

Szkolenie uczy narzędzi analizy problemów technicznych jednej z najpopularniejszej na świecie szkoły technicznej – TRIZ. Używana z powodzeniem przez inżynierów wiodących firm i organizacji na świecie.

Kierownicy działów technicznych

Szkolenie uczy TRIZ i GTI  – zestawu sprawdzonych narzędzi, które zbudowało swoją globalna popularność dzięki skutecznemu rozwiązywaniu problemów produkcyjnych oraz procesowych na całym świecie.

Szkolenia zamknięte

Zamów dedykowaną sesję szkoleniową dla Twojej organizacji

Agenda dzień 1

Wprowadzenie do metodyki 

Przechodzimy przez proces rozwiązywania problemów, terminologię oraz narzędzia

Etap badania

Wstępna analiza sytuacji problemowej i ograniczeń

Etap analizy  – tworzenie modelu sytuacji problemowej

Budowa diagramu RelEvent, który obrazuje jak działania system oraz jak powstają problemy i z jakich cząstkowych problemów się składają

Szkolenia zamknięte

Zamów dedykowaną sesję szkoleniową dla Twojej organizacji

  • Wprowadzenie do metodyki

Przechodzimy przez proces rozwiązywania problemów, terminologię oraz narzędzia

  • Etap badania

Wstępna analiza sytuacji problemowej i ograniczeń

  • Etap analizy – tworzenie modelu sytuacji problemowej

Budowa diagramu RelEvent, który obrazuje jak działania system oraz jak powstają problemy i z jakich cząstkowych problemów się składają

Agenda dzień 2

Etap odkrywania 

Na bazie diagramu formułujemy i wybieramy  do rozwiązania problemy cząstkowe, których rozwiązanie może doprowadzić do rozwiązania pierwotnego problemu

Etap syntezy cz.1

Rozwiązywanie wybranych problemów: w tej części narzędzia Ogólna logika rozwiązywania problemów, Technika 4M

  • Etap odkrywania

Na bazie diagramu formułujemy i wybieramy  do rozwiązania problemy cząstkowe, których rozwiązanie może doprowadzić do rozwiązania pierwotnego problemu

  • Etap syntezy cz.1

Rozwiązywanie wybranych problemów: w tej części narzędzia Ogólna logika rozwiązywania problemów, Technika 4M

Agenda dzień 3

Etap syntezy cz.2

Rozwiązywanie problemów cd. – narzędzia rozwiązywania problemów: Szablony Problem-Rozwiązanie oraz Kryteria Separacji

Etap rozwoju 

Dopracowywania koncepcji rozwiązań

Podsumowanie szkolenia

Czas na pytania i wnioski

  • Etap syntezy cz.2

Rozwiązywanie problemów cd. – narzędzia rozwiązywania problemów: Szablony Problem-Rozwiązanie oraz Kryteria Separacji

  • Etap rozwoju

Dopracowywania koncepcji rozwiązań

  • Podsumowanie szkolenia

Czas na pytania i wnioski

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu