Projekty NPD

Nie tylko szkolimy kierowników produktów, ale pomagamy wdrażać dobre praktyki NPD,  budujemy prototypy oraz rozwiązujemy skomplikowane problemy techniczne

Strategia produktowa

Zarządzanie portfelem

Zarządzanie Projektami NPD

 Procesy produktowe

 Organizacja zorientowana na produkty

Jak to robimy

Pomagamy budować i usprawniać działu rozwoju i zarządzania produktami, aby klienci mogli nieprzerwanie wprowadzać na rynek produkty, które odnoszą sukces. Używamy autorskiego podejścia Five Layer Innovation.

Wspieramy także Projekty NPD na każdym etapie: od tworzenia koncepcji i studiów wykonalności poprzez prototypowanie, aż po wprowadzenia na rynek. Korzystamy z autorskiego podeścia.

Zarządzanie projektami i zmianą

Zarządzanie projektami i zmianą

Rozwój Produktów uct DevelopmentProduct Development

Product Development

Analiza potrzeb klientów

Prototyp & weryfikacja rynkowa

Wprowadzenie na rynek

Zarządzanie Produktem uct DevelopmentProduct Development

Product Development

Hakowanie wzrostu

Prognozowanie przyszłych potrzeb

Rozwój produktu

Wycofanie Produktuuct DevelopmentProduct Development

Product Development

Wskaźniki nieproduktowe

Analiza cyklu życia 

Optymalizacja portfela produktów

Jakie są główne benefity

Zwiększenie ROI z nowych produktów
Mniejszy czas i koszt wprowadzania produktów
Większa skuteczność projektów NPD


Zwiększenie ROI z nowych produktów


Mniejszy koszt i czas wprowadzania produktów


Większa skuteczność projektów NPD

Nasi kienci

Dziesiątki firm z różnych branż. Od wielkich korporacji po startupy.

W procesie projektowym opartą o metodykę GTI zidentyfikowano scenariusze rozwoju rynku, ze szczególnym wyróżnikiem rynku energii elektycznej oraz związanego z tym innowacyjnego rozwoju oferty produktów i usług.

 

Rafał Soja - Prezes zarządu Tauron Sprzedaż

W ramach współpracy zespół Rokanan pomógł zbudować i wdrożyć dopasowany do naszych potrzeb proces wdrażania nowych produktów na rynek. Rekomendujemy firmę Rokanan wszystkim firmom poszukującym usprawnienia procesów NPD.

 

Tomasz Świętosławski - Członek zarządu ICB Pharma

Sprawdź jak możemy zwiększyć zwrot z Twoich projektów NPD i B+R