Projekty NPD

Nie tylko szkolimy kierowników produktów, ale pomagamy wdrażać dobre praktyki NPD,  budujemy prototypy oraz rozwiązujemy skomplikowane problemy techniczne

Strategia produktowa

Zarządzanie portfelem

Zarządzanie Projektami NPD

 Procesy produktowe

 Organizacja zorientowana na produkty

Jak to robimy

Pomagamy budować i usprawniać działu rozwoju i zarządzania produktami, aby klienci mogli nieprzerwanie wprowadzać na rynek produkty, które odnoszą sukces. Używamy autorskiego podejścia Five Layer Innovation.

Wspieramy także Projekty NPD na każdym etapie: od tworzenia koncepcji i studiów wykonalności poprzez prototypowanie, aż po wprowadzenia na rynek. Korzystamy z autorskiego podeścia.

Zarządzanie projektami i zmianą

Zarządzanie projektami i zmianą

Rozwój Produktów uct DevelopmentProduct Development

Product Development

Analiza potrzeb klientów

Prototyp & weryfikacja rynkowa

Wprowadzenie na rynek

Zarządzanie Produktem uct DevelopmentProduct Development

Product Development

Hakowanie wzrostu

Prognozowanie przyszłych potrzeb

Rozwój produktu

Wycofanie Produktuuct DevelopmentProduct Development

Product Development

Wskaźniki nieproduktowe

Analiza cyklu życia 

Optymalizacja portfela produktów

Jakie są główne benefity

Zwiększenie ROI z nowych produktów
Mniejszy czas i koszt wprowadzania produktów
Większa skuteczność projektów NPD


Increased ROI from new products


Shorter time-to-market


Reduced cost of product introduction

Nasi kienci

Dziesiątki firm z różnych branż. Od wielkich korporacji po startupy.

During the project scenarios of the future state of the energy market,  models of future customers’ behaviours and corresponding concepts of products were created.

 

Rafał Soja - Prezes zarządu Tauron Sprzedaż

Our cooperation with Rokanan  helped us to increase efficiency of our Products Introduction. We highly recommend Rokanan to any organisation striving to improve its NPD process.

Tomasz Świętosławski - Członek zarządu ICB Pharma

Sprawdź jak możemy zwiększyć zwrot z Twoich projektów NPD i B+R