Szkolenia NPD 

Najlepszym sposobem na rozwój procesów produktowych są szkolenia prowadzone przez doświadczonych praktyków .

Zarządzanie organizacją NPD

Zarządzanie organizacją NPD

Zaawansowany dwudniowy kurs zarządzania produktami kierowany do dyrektorów działów NPD zarządzający dużymi działami lub złożonym portfelem produktów i usług
Wprowadzenie do zarządzania produktami

Wprowadzenie do zarządzania produktami

Dwudniowy kurs wprowadzający metody i narzędzia pracy product managera. Rekomendowany dla kierowników produktu, menadżerów R&D
Zapobieganie błędom w projektowaniu

Zapobieganie błędom w projektowaniu

Dwudniowy kurs funkcjonalnego projektowania produktu. Dla tych, którzy chcą nauczyć się unikać problemów na etapie projektowania i budować funkcjonalnie kompletne produkty i usługi.
Budowa kultury projektowej

Budowa kultury projektowej

Dwudniowy kurs z kultury projektowej. Skuteczność w realizacji projektów nie zależy tylko od procesów i metod, ale od sposobu myślenia ludzi w organizacji. Ten kurs pokazuje jak wprowadzić takie zmiany w kulturze firmy
Przywództwo i zarządzanie innowacjami

Przywództwo i zarządzanie innowacjami

Jednodniowy warsztat (mini MBA) dla wyższe kadry kierowniczej odpowiadającej za rozwój. Obejmuje rozwój kultury innowacji i zarządzanie innowacyjnością, projektowanie przewagi strategicznej i strategie produktowe oraz zarządzanie portfelem.
Rozwiązywanie złożonych problemów

Rozwiązywanie złożonych problemów

Trzydniowy kurs rozwiązywania złożonych problemów. Systemowe podejście pozwala adresować pozornie niemożliwe do rozwiązywania problemy
Zwinne zarządzanie projektami

Zwinne zarządzanie projektami

Dwudniowe szkolenie AgilePM oraz pozostałych metod zwinnych. Nie tylko SCRUM, ale całościowe podejście do tematu prowadzone przez doświadczonego PMa.
Dobre praktyki analizy biznesowej

Dobre praktyki analizy biznesowej

Jednodniowy kurs na temat najlepszych praktyk analizy biznesowej. Przydatny dla analityków i PMów w zespołach produktowych oraz IT
Zarządzanie doświadczeniem klienta

Zarządzanie doświadczeniem klienta

Jednodniowy kurs Customer Experience Mgmt - budowania organizacji bez silosów i nastawionej na płynne doświadczenie klienta
Jak poznać przyszłe potrzeby klienta

Jak poznać przyszłe potrzeby klienta

Dwudniowe warsztaty prognozowania wykorzystujące metodę ewolucji systemów. Pozwala tworzyć scenariusze rozwoju rynków, produktów czy technologii. Obowiązkowa pozycja dla menedżerów ds. badań i rozwoju oraz specjalistów ds. strategii
Projektowanie przewagi konkurencyjnej

Projektowanie przewagi konkurencyjnej

Interaktywne dwudniowe warsztaty systematycznego podejścia do szukania nisz rynkowych o wysokim potencjale ekonomicznym i projektowania przewagi konkurencyjnej na ich bazie
Testowanie pomysłów z Design Sprint

Testowanie pomysłów z Design Sprint

Dwudniowy kurs wprowadzający metodę projektowania prototypownia i testowania opracowaną przez Google.
Budowanie studium wykonalności

Budowanie studium wykonalności

Jednodniowy kurs wprowadzający do tematu studiów wykonalności w projektach R&D. Rekomendowany działom badawczym oraz przemysłowi
Wprowadzenie do Data Science

Wprowadzenie do Data Science

Jednodniowy kurs podstaw Data Science. Poznaj jak można dane zgromadzone w firmie wykorzystać jako zasób oraz jakie metody i narzędzia są niezbędne w DS.
Budowanie Customer Journey

Budowanie Customer Journey

Jednodniowy kurs, który pozwala poznać klienta lepiej niż on sam. Uczy diagramów GTI RelEvent do budowania map Customer Journey, szukania szans rozwojowych i nisz

Dlaczego nasze szkolenia

Prowadzimy specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla zespołów produktowych, menadżerów i wyższej kadry zarządzającej odpowiedzialnej za rozwój i zarządzanie ofertą produktową, usługową oraz B+R. Nasz zespół to ludzie łączący wieloletnie doświadczenie praktyczne i szkoleniowe.

Nasi klienci

Dziesiątki firm z różnych branż. Od wielkich korporacji po startupy.

The Rokanan’s approach was very effective. It started with a very practical training. Afterwards, they mentored project managers so competences were built in the company from the inside and at a relatively low cost

Tymoteusz Jarmuł - IT Manager, Lauber, Intercars Group

Rokanan conducted GTI Design for advantage workshops in our company where we analysed customer behaviors and compared how competitors deliver value to them. It helped us find new channels, learn more about all stakeholders 

Jarosław Pilarczyk - CEO Skyrise

Sprawdź jak możemy zwiększyć zwrot z Twoich projektów NPD i B+R