Zarządzanie działem produktowym

Jest to szkolenie zarządzania produktami poziomu 2, czyli moduł dla osób kierujących działami w tym managerów działów produktowych, R&D oraz innowacji. Porusza zagadnienia strategii produktowej firmy, organizacji pracy zespołów oraz zarządzania portfelem produktowym firmy. Dostępne także online.

Wojciech Ozimek będzie Twoim trenerem

Korzyści

Dowiesz się jak zarządzać złożoną organizacją produktową
Poznasz narzędzia planowania i zarządzania portfelem produktowym firmy

Kto najbardziej skorzysta

Dyrektorzy NPD oraz R&D 

Szkolenie to da Ci wiedzę jak zbudować nowe lub znacznie usprawnić istniejące procesy NPD w firmie, tak aby w najefektywniejszy sposób realizowały strategię biznesową oraz wykorzystywały pełny potencjał organizacji.  

Product Managerowie chcący zrobić dalszy krok w karierze

Następnym krokiem w rozwoju kariery product managera, jest rola Dyrektora produktu lub działu rozwoju i zarządzania produktami. Jest to jedyne szkolenie na rynku dedykowane właśnie produktowcom chcącym zarządzać organizacjami NPD oraz R&D

Wyższa kadra zarządzająca oraz właściciele firm 

Szkolenie to pomoże Ci w planowaniu strategii rozwoju firmy oraz ułożyć strukturę zarządczą niezbędna do realizacji tej strategii w tym miejsce i role działów NPD, R&D czy innowacji

Wolisz szkolenia otwarte?

Sprawdź terminy szkoleń otwartych w naszym kalendarzu

Agenda dzień 1

Strategia produktowa firmy

Współpraca z zarządem, Cele firmy i wizja ekosystemu/produktów, strategia produktowa firmy, rola product management’u w organizacji   

Zarządzanie portfelem produktowym

Strategia a zarządzanie portfelem, rodzaje produktów i dane produktowe, wybór projektów oraz bilansowanie portfela produktowego, alokacja zasobów, Data Science. 

Budowa działu produktowego 

Struktura działu, zespoły i role, zakres odpowiedzialności, wykorzystanie frameworków, różne modele delivery (zwinne, stage-gate, inżynieria systemowa)

Wolisz szkolenia otwarte?

Sprawdź terminy szkoleń otwartych w naszym kalendarzu

  • Strategia produktowa firmy

Współpraca z zarządem, Cele firmy i wizja ekosystemu/produktów, strategia produktowa firmy, rola product management’u w organizacji   

  • Zarządzanie portfelem produtkowym 

Strategia a zarządzanie portfelem, rodzaje produktów i dane produktowe, wybór projektów oraz bilansowanie portfela produktowego, alokacja zasobów, Data Science. 

  • Budowa działu produktowego

Struktura działu, zespoły i role, zakres odpowiedzialności, wykorzystanie frameworków

Agenda dzień 2

Rekrutowanie i zarządzanie Product Manager’ami

Cechy dobrego product manager’a, budowa procesu rekrutacji, rozliczanie pracy PMa

Narzędzia i wskaźniki efektywności 

Dobór narzędzi w procesach produktowych, typy wskaźników efektywności dla procesów NPD, metoda PDMA tworzenia wskaźników produktowych 

Podsumowanie szkolenia

 

  • Organizacja i zespoły NPD

Cechy dobrego product manager’a, budowa procesu rekrutacji, rozliczanie pracy PMa

  • Narzędzia i wskaźniki efektywności

Dobór narzędzi w procesach produktowych, typy wskaźników efektywności dla procesów NPD, metoda PDMA tworzenia wskaźników produktowych 

  • Podsumowanie szkolenia

Zamów szkolenie dla swojej organizacji