Zarządzanie zespołem produktowym

Jest to szkolenie zarządzania produktami poziomu 2, czyli moduł dla osób kierujących działami w tym managerów działów produktowych, R&D oraz innowacji. Porusza zagadnienia strategii produktowej firmy, organizacji pracy zespołów oraz zarządzania portfelem produktowym firmy. Dostępne także online.

Wojciech Przychodzeń będzie Twoim trenerem

Korzyści

 Dowiesz się jak zarządzać złożoną organizacją  NPD
Poznasz narzędzia planowania i zarządzania portfelem produktowym firmy

Kto najbardziej skorzysta

Dyrektorzy NPD oraz R&D 

Szkolenie to da Ci wiedzę jak zbudować nowe lub znacznie usprawnić istniejące procesy NPD w firmie, tak aby w najefektywniejszy sposób realizowały strategię biznesową oraz wykorzystywały pełny potencjał organizacji.  

Product Managerowie chcący zrobić dalszy krok w karierze

Następnym krokiem w rozwoju kariery product managera, jest rola Dyrektora produktu lub działu rozwoju i zarządzania produktami. Jest to jedyne szkolenie na rynku dedykowane właśnie produktowcom chcącym zarządzać organizacjami NPD oraz R&D

Wyższa kadra zarządzająca oraz właściciele firm 

Szkolenie to pomoże Ci w planowaniu strategii rozwoju firmy oraz ułożyć strukturę zarządczą niezbędna do realizacji tej strategii w tym miejsce i role działów NPD, R&D czy innowacji

Szkolenia zamknięte

Zamów dedykowaną sesję szkoleniową dla Twojej organizacji

Agenda dzień 1

Strategia produktowa firmy

Modele strategiczne i pozycjonowanie konkurencyjne, rodzaje innowacji, strategie wspierające innowacyjność: technologiczna, zarządzanie własnością intelektualną, marketing, zdolność/gotowość organizacyjna.

Zarządzanie portfelem produktowym

Strategia a zarządzanie portfelem, rodzaje produktów i dane produktowe, wybór projektów oraz bilansowanie portfela produktowego, alokacja zasobów, Data Science. 

Różne typy procesów NPD

Różne typy procesów produktowych oraz ich plusy i minusy

Szkolenia zamknięte

Zamów dedykowaną sesję szkoleniową dla Twojej organizacji

  • Strategia produktowa firmy

Modele strategiczne i pozycjonowanie konkurencyjne, rodzaje innowacji, strategie wspierające innowacyjność: technologiczna, zarządzanie własnością intelektualną, marketing, zdolność/gotowość organizacyjna.

  • Zarządzanie portfelem produtkowym 

Strategia a zarządzanie portfelem, rodzaje produktów i dane produktowe, wybór projektów oraz bilansowanie portfela produktowego, alokacja zasobów, Data Science. 

  • Rózne typy procesów NPD

Różne typy procesów produktowych oraz ich plusy i minusy

Agenda dzień 2

Organizacja i zespoły NPD

Struktury organizacyjne, typy zespołów produktowych oraz role i zakres odpowiedzialności, kultura innowacji. 

Narzędzia i wskaźniki efektywności 

Dobór narzędzi w procesach produktowych, typy wskaźników efektywności dla procesów NPD, metoda PDMA tworzenia wskaźników produktowych 

Podsumowanie szkolenia

 

  • Organizacja i zespoły NPD

Struktury organizacyjne, typy zespołów produktowych oraz role i zakres odpowiedzialności, kultura innowacji. 

  • Narzędzia i wskaźniki efektywności

Dobór narzędzi w procesach produktowych, typy wskaźników efektywności dla procesów NPD, metoda PDMA tworzenia wskaźników produktowych 

  • Podsumowanie szkolenia

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu