Zarządzanie projektami NPD

Skuteczność w zarządzaniu projektami produktowymi zależy nie tylko od zastosowania tej czy innej metodyki, ale także wdrożenia ich w odpowiedniej konfiguracji do procesów produktowych oraz R&D danej firmy. Te dwudniowe interaktywne warsztaty nastawione są zaprezentowaniu jak skutecznie wykorzystywać metodyki i narzędzia projektowe w szeroko rozumianym rozwoju i wdrożeniach produktów. 

Wojciech Przychodzeń będzie Twoim trenerem

Korzyści

Dowiesz się jak stosować metodyki projektowe w projektowaniu i wdrażaniu produktów
Przećwiczyć kluczowe kompetencje kierownika projektu 

Kto najbardziej skorzysta

Kierownicy projektów oraz programów i portfeli 

Szkolenie poszerzy i usystematyzuje Twój warsztat narzędziowy PMa, tak abyś jeszcze skuteczniej prowadził projekty rozwojowe. Obejmuje on główne metodyki klasyczne oraz zwinne.

Product Managerowie oraz Product Ownerzy

W trakcie szkolenia przejdziemy krok po kroku przez cały cykl życia projektu, stąd dzięki temu szkoleniu dowiesz się jak prowadzić projekty NPD oraz jak metodyki projektowe łączą się z metodami wytwórczymi.

Dyrektorzy działów NPD, R&D oraz technicznych

To szkolenie pozwoli Ci uzyskać wiedzę jak usprawnić procesy rozwoju produktów dzięki czemu przyspieszysz wprowadzanie na rynek, poprawisz jakość oraz ogólny ROI z prac produktowych.

Szkolenia zamknięte

Zamów dedykowaną sesję szkoleniową dla Twojej organizacji

Agenda dzień 1

Zarządzanie portfelem i alokacja zasobów
Dowiesz się jak rozwijać i zarządzać portfelem produktowym poprzez dobór inicjatyw projektowych 
Dobór i opracowanie metodyki projektowej

Dowiesz się jak dobrać metodykę projektową, jaka jest różnica między metodami projektowymi a wytwórczymi

Inicjacja projektu

Analiza interesariuszy,  uzasadnienie biznesowe oraz kick off

Planowanie

Harmonogram, dobór zespołu oraz zarządzanie zmianą i ryzykiem w projektach tradycyjnych oraz zwinnych

Szkolenia zamknięte

Zamów dedykowaną sesję szkoleniową dla Twojej organizacji

  • Zarządzanie portfelem i alokacja zasobów

Dowiesz się jak rozwijać i zarządzać portfelem produktowym poprzez dobór inicjatyw projektowych 

  • Dobór i opracowanie metodyki projektowej

Dowiesz się jak dobrać metodykę projektową, jaka jest różnica między metodami projektowymi a wytwórczymi

  • Inicjacja projektu

Analiza interesariuszy,  uzasadnienie biznesowe oraz kick off

  • Planowanie

Harmonogram, dobór zespołu oraz zarządzanie zmianą i ryzykiem w projektach tradycyjnych oraz zwinnych

Agenda dzień 2

Wykonanie 

Przekazywania zadań, raportowanie oraz komunikacjach w projektach

Zamykanie
Jak poprawnie zamykać projekt oraz dokonywać analizy wniosków 
Zespoły projektowe a organizacja NPD

Rola zespołów projektowych w różnych typach i skalach organizacji NPD i w zależności od rodzaju produktów

  • Wykonanie 

Przekazywania zadań, raportowanie oraz komunikacjach w projektach

  • Zamykanie

Jak poprawnie zamykać projekt oraz dokonywać analizy wniosków 

  • Zespoły projektowe a organizacja NPD

Rola zespołów projektowych w różnych typach i skalach organizacji NPD i w zależności od rodzaju produktów

Zarezerwuj miejsce na szkoleniu